Fundusze norweskie wspierają projekt polskiej aplikacji.

Innowacyjna metoda rezerwacji miejsc noclegowych online dla seniorów i osób z niepełnosprawnością ruchową.

Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania zjawiska nierówności i wykluczenia seniorów oraz osób niepełnosprawnych, zapobieganiu dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki socjalnej. Norwegia swoim doświadczeniem w tych kwestiach, dzieli się również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawaną państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej od 2004 r. Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich [https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie]. W ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet , dofinansowanie grantowe otrzymał projekt o roboczej nazwie „W drogę. Wakacje marzeń dla wszystkich” wyłoniony w trakcie naboru konkursowego prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu realizowanego przez firmę Rekta Consulting, wspólnie z norweskim Partnerem, informatyczną firmą Forte Digital Oslo, było zaprojektowanie i opracowania prototypu innowacyjnej platformy rezerwacyjnej, dzięki której seniorzy oraz osoby z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności mogą łatwo zidentyfikować, rezerwować i kupować online, odpowiadające ich wymaganiom miejsca noclegowe na terenie Polski. Niezwykle ważne było tu ponowne zdefiniowanie kryteriów, jakimi kieruje się wybrana grupa docelowa, a następnie identyfikacji bazy noclegowej i pobytowej, która tym kryteriom odpowiada. W tym celu Beneficjent zlecił przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań rynku. „Zwyczaje zakupowe Polaków w Internecie”, „Seniorzy i osoby niepełnosprawne jako uczestnicy rynku turystycznego w Polsce”, „Seniorzy i osoby niepełnosprawne jako użytkownicy internetu w Polsce”. Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji osób w wieku 60 lat i więcej oraz osób z niepełnosprawnością ruchową w wieku 18-79 lat, jako użytkowników internetu w Polsce. Badanie zrealizowano metodą CAWI.

W następnej kolejności zostało zrealizowane badanie pt.„Kryteria wyboru. Czym kierują się seniorzy i osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wyszukiwania i rezerwacji w internecie obiektu na pobyt wypoczynkowy w Polsce”. Celem przeprowadzonego badania rynku było zdefiniowanie listy kryteriów, którymi posługują się seniorzy, osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz osoby im towarzyszące podczas wyszukiwania obiektu noclegowego na terenie Polski. Wyniki badań opracowane w formie ankiety posłużyły do wyboru w terenie i kwalifikacji obiektów noclegowych. Ostatecznie do bazy zostało zaimplementowanych 1629 obiektów.

W lutym 2021, podczas konferencji prasowej otwierającej realizację projektu, beneficjentka “małego grantu” dla przedsiębiorczych kobiet, prowadząca firmę Agnieszka Blandzi, podkreśliła: „Norwegia słynie z wysokiej cyfryzacji społeczeństwa. Dzięki stosowaniu innowacyjnych aplikacji osoby starsze oraz wszystkie te, które mają kłopoty z poruszeniem się, zyskują nowe możliwości organizacji swojego wypoczynku, pobytów rekreacyjnych , a tym samym, poprawiają jakość życia. Pragniemy ten model ugruntować w Polsce, a tym samym przyczynić się do redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską a Norwegią. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracując z doświadczonym norweskim partnerem, firmą informatyczną Forte Digital z Oslo, wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej. Realizacja projektu w ramach programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” potrwa do września 2023 roku, pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , która jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem”.

Wspólne cele

Norweskiego Partnera i polską firmę łączy ten sam cel społeczny, jakim jest poprawa

jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów i osób z upośledzeniem mobilności. Osoby te, do tej pory rzadko szukały w internecie miejsc wakacyjnych i pobytowych, ponieważ dostępne wyszukiwarki niejednokrotnie stanowią informatyczną barierę, ze względu na wielostopniową komplikację systemu obsługi. Z drugiej strony zawarte tam obiekty w dużej mierze nie spełniają wymaganych przez tę grupę kryteriów. Powoduje to rosnącą liczbę osób wykluczonych z możliwości korzystania z uroków turystyki i dyskryminowanych ze względu na wiek i ograniczenie ruchowe.

Dlatego Rekta Consulting wspólnie z Digital Forte Oslo stworzyła jak najprostszy, zrozumiały, przyjazny językowo i technicznie, moduł wyboru filtrującego obiekty. Wszystkie zawarte na stronie filtry zostały wybrane na podstawie raportów pochodzących z badań rynku. Kryteria wyboru, sposób ich przedstawienia i sformułowania oraz zaimplementowanie ich w postaci działających filtrów to naszym zdaniem największy wyróżnik i innowacja jakiej jeszcze nie ma na rynku.

Mamy nadzieję, że opracowana wspólnie z Forte Digital prototyp aplikacji w sposób istotny przyczyni się do poprawy jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez zwiększenie możliwości korzystania z rekreacji i aktywności. Jednocześnie usunie zjawisko wykluczenia tych osób i ich opiekunów, którzy ze względu na brak informacji, brak możliwości lub uciążliwość w znalezieniu miejsca spełniającego ich oczekiwania, rezygnowały z nawet krótkich i bliskich wyjazdów” deklarowała beneficjentka Funduszy norweskich na konferencji prasowej w maju 2023 roku.

Innowacyjna usługa ułatwiająca życie

Już teraz można mówić o sukcesie. Przedstawiony w materiałach informacyjnych firmy, prototyp aplikacja bookingowej wydaje się spełniać pokładane w niej oczekiwania.

Kryteria wyboru, sposób ich przedstawienia i sformułowania oraz zaimplementowanie ich w postaci działających filtrów to naszym zdaniem największy wyróżnik – innowacja jakiej ciągle brakuje na rynku” podkreśla A. Blandzi. W wyszukiwarce znajduje się ostatecznie ponad 1600 obiektów noclegowych (wczasowych, pobytowych, turystycznych) na terenie Polski, wybranych zgodnie z preferencjami użytkowników i sprawdzonych w terenie. Prototyp znajduje się na platformie internetowej Azul Microsoft, z poziomu której były prowadzone prace projektowe oraz implementacja danych. Docelowym adresem aplikacji w Internecie będzie domena „wdroge.org”, zgodna z założeniem projektu, wyrażonym w haśle: „W drogę! Wakacje marzeń dostępne dla wszystkich”.

Informacje podstawowe o dofinansowaniu

Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – Small Grants Schemes for female enterprises. Numer projektu: NORW.19.01.04-14-0016/20

Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.

Więcej informacji i baza zdjęć>>> [ https://rekta.pl/galeria-zdjec/ ]

Źródło: PR/informacje Prasowe

About

You may also like...

Comments are closed.