Dron w pobliżu prywatnej posesji

W ostatnich latach bezzałogowe zdalnie sterowane statki powietrzne, zwane powszechnie dronami, stały się dość mocno popularnym sprzętem wykorzystywanym zarówno w celach zawodowych, jak i hobbystycznych. Z uwagi na możliwość nabycia dronów w przystępnych cenach, całkiem spora liczba osób jest w ich posiadaniu. Niestety wiąże się to również z wieloma przypadkami naruszenia prawa związanego ze sposobem i zakresem korzystania z tego rodzaju urządzeń.

Czy latanie dronem nad prywatną posesją jest zabronione?

Należy podkreślić, że samo latanie nad czyjąś posesją nie jest zabronione, o ile nie powoduje ono zakłócenia spokoju, bezpieczeństwa i prywatności właściciela posesji. Oznacza to, że jeżeli przelatujemy nad czyimś domem lub firmą, nie powodując zagrożenia niczyjej prywatności i spokoju, a poza tym naszą intencją nie jest śledzenie bądź podglądanie osób na posesji lub w budynkach, tego rodzaju postępowanie uznawane jest co do zasady za dozwolone. Mimo tego decydując się nawet na niewinny przelot na prywatnymi posesjami, trzeba mieć się bardzo na baczności, ponieważ możliwości interpretacyjne przepisów dotyczących zakłócania spokoju, poczucia bezpieczeństwa i prywatności są na tyle szerokie, że nietrudno może być o ich naruszenie.

Należy mieć również na uwadze, że dron, jak każde urządzenie, może ulec niespodziewanej awarii skutkującej nagłym upadkiem. Jeżeli będziemy mieć pecha i dron spadnie na czyjś rewir, uszkadzając jednocześnie obce mienie, możemy mieć kłopoty. Właściciel uszkodzonego mienia będzie miał prawo pociągnąć nas do odpowiedzialności, a nam, w zależności od wymiaru i rodzaju szkody, może grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet kilku lat.

Jakie są obowiązki operatora drona?

Poza oczywistym już dla nas obowiązkiem nienaruszania dóbr osobistych i majątkowych innych osób podczas operowania dronem, dochodzą jeszcze inne, o których powinniśmy pamiętać. Ich niedopełnienie może grozić nam surowymi sankcjami.

Podstawowym obowiązkiem operatora drona jest zarejestrowanie urządzenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dodatkowo właściciel sprzętu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające go do posługiwania się urządzeniem oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Kwalifikacje można uzyskać po odbyciu specjalistycznego szkolenia, przeprowadzanego m.in. przez ośrodek szkoleniowy SNH-Drones, oraz potwierdzonego zdaniem odpowiedniego testu. Ponadto każdy lot dronem powinien zostać zarejestrowany w specjalnej aplikacji pozwalającej na zidentyfikowanie urządzenia, jego legalności oraz parametrów technicznych, które powinny spełniać wymogi określone w prawie lotniczym.

Powyższy obowiązek nie dotyczy właścicieli dronów o masie nieprzekraczającej 250g lub niewyposażonych w kamery, lub w mikrofony.

W jaki sposób mogę nabyć kwalifikacje uprawniające do operowania dronem?

Nabycie wiedzy i umiejętności posługiwania się dronem powinny odbyć się pod czujnym okiem specjalistów mogących pochwalić się fachową wiedzą i doświadczeniem. W tym celu warto skorzystać z bogatej oferty ośrodka szkoleniowego SNH Drones posiadającego certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Firma ta oferuje Państwu nie tylko uczestnictwo w szerokiej gamie szkoleń obejmujących teorię i praktykę, lecz również możliwość zakupu profesjonalnego sprzętu i skorzystania z pomocy specjalistów obejmującej użycie dronów w konkretnym celu.

Ośrodek SNH Drones zapewnia kompleksowy pakiet usług umożliwiający rozpoczęcie rozwijania swojej pasji z udziałem dronów w profesjonalny sposób, poparty wymaganymi certyfikatami i egzaminem. Firma SNH-Drones gwarantuje wysoką jakość obsługi klienta, dlatego warto, jest zapoznać się z ofertą ich sklepu oraz szkoleń.

About

You may also like...

Comments are closed.